Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Drepturi și obligații pacienți

Drepturi

 • să fiți tratat cu respect și considerație față de cultura, convingerile, valorile și preferințele dumneavoastră;
 • intimitate și confidențialitate privind starea de sănătate;
 • mediu de îngrijire curat și sigur;
 • să cunoașteți regulile și regulamentele ce vă sunt aplicabile pe durata spitalizării;
 • să primiți informații privind serviciile oferite de spital pentru îngrijirea medicală, confortul și siguranța dumneavoastră;
 • să primiți informații privind diagnosticul, planul de tratament, rezultate, într-o manieră deschisă și clară;
 • să primiți informații clare privind riscurile, avantajele/dezavantajele diferitelor metode de tratament;
 • să participați la deciziile privind îngrijirea medicală și planul de tratament, inclusiv prin manifestarea consimțământului atunci când este necesar;
 • să refuzați orice îngrijire, tratament, procedură, investigație cu asumarea răspunderii pentru decizia dumneavoastră;
 • acces la dosarul medical;
 • internare cu însoțitor, cu acordul medicului șef de secție;
 • să cunoașteți numele medicului curant, precum și al personalului medical implicat în îngrijirea dumneavoastră;
 • să solicitați externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicului curant;
 • să primiți sau să refuzați vizitatori;
 • să solicitați, la cerere, servicii religioase;
 • să primiți, la externare, Scrisoarea Medicală, Biletul de Externare și Decontul de cheltuieli;
 • să completați Chestionarul de Evaluare a Satisfacției Pacientului, pentru a ne împărtăși opinia dumneavoastră sinceră și deschisă asupra îngrijirilor medicale primite pe durata spitalizării.

Responsabilitati

 • să tratați cu respect și considerație toate persoanele pe care le întâlniți în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului);
 • să respectați și să păstrați ordinea și liniștea în spital;
 • să păstrați curățenia în salon/rezervă/spații comune;
 • să respectați intimitatea și confidențialitatea celorlalți;
 • să colaborați cu echipa medicală;
 • să oferiți toate informațiile cu privire la starea dumneavoastră de sănătate (istoricul medical, alergii, medicamentele pe care le luați etc.);
 • să respectați tratamentul și regimul alimentar stabilit împreună cu medicul curant;
 • să vă asumați riscurile ce decurg din refuzul de a urma tratamentul recomandat de medicul curant;
 • să informați personalul medical asupra oricărui simptom, semn (spre exemplu, febră, alergii, diaree, vărsături, infecții ale pielii sau orice alte stări de boală) sau oricărei modificări a stării de sănătate, apărute în timpul tratamentului administrat;
 • să puneți întrebări atunci când nu înțelegeți procedurile sau planul de tratament stabilit de medicul curant;
 • să respectați toate acțiunile privind igiena și curățenia desfășurate în spital;
 • să purtați echipamentul de spital și să asigurați în permanență curățenia acestuia;
 • să păstrați alimentele la frigiderul secției;
 • să respectați regulile elementare de igienă personală (igiena mâinilor, igiena generală, lenjeria de corp);
 • să mergeți însoțit de personalul medical și să purtați halat de protecție la consultațiile interclinice și de explorare recomandate de medicul curant;
 • să nu părăsiți incinta spitalului decât cu aprobarea medicului curant și pentru situații întemeiate;
 • să utilizați cu atenție și să nu deteriorați bunurile spitalului;
 • să nu introduceți sau să consumați băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau interzise de lege;
 • să nu fumați în incinta spitalului;
 • să respectați programul de servire a mesei;
 • să respectați programul de vizită;
 • să aveți grijă de bunurile proprietate personală;
 • să informați, după caz, echipa de conducere a spitalului, medicul șef de secție sau asistenta șefă, orice încălcare a drepturilor dumneavoastră ca pacient.