Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Ghid internare

INTERNAREA LA TRIAJ

Pentru internare, vă rugăm să vă prezentați la Triajul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Documentul primit la Triaj Tip spitalizare
Foaie de Observație Clinică Generală Spitalizare continuă Spitalizarea cu durata mai mare de 12 ore.
Fișă de spitalizare de zi Spitalizare de zi Pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore/vizită (zi).

 

ACTE NECESARE LA INTERNARE

 • Bilet de trimitere/de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Buletinul/cartea de identitate;
 • Copie certificat de naștere, în cazul copiilor sub 14 ani;
 • Dovada calității de asigurat Conform Ordinului CNAS nr. 95/2015, după 1 mai 2015, pentru  dovedirea calității de asigurat se utilizează:
  • Cardul național;
  • Adeverință de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată de către casa de asigurări de sănătate, la solicitarea asiguratului care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național;
  • Documentele prevăzute la art. 212 * alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru persoanele pentru care nu a fost emis cardul național, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii;
  • Adeverință de înlocuire a cardului național pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat (pierdere, furt, deteriorare, modificarea datelor personale, defecțiuni tehnice, alte situații justificate).

*Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverința de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de CNAS.
http://www.cnas.ro/casmb/page/verificare-asigurat.html

Cardul național de asigurări sociale de sănătate se emite individual, pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani.

LISTĂ DE VERIFICARE

Ce să aduceți cu dumneavoastră la internare:

 • Obiecte de igienă personală.
 • Prosop.
 • Pijamale/cămașă de noapte.
 • Săpun.
 • Halat.
 • Burete.
 • Papuci.
 • Periuță și pastă de dinți.
 • Pieptene.
 • Pijama/cămașă de noapte, halat și papuci puteți primi la internare de la garderoba spitalului, dar este permisă și folosirea propriilor obiecte vestimentare.
 • Alte lucruri personale: cărți pentru citit, ochelari pentru citit.
 • Medicamente.

Vă rugăm să informați medicul curant asupra medicamentelor pe care le luați.

 • Documente medicale relevante.
 • Datele unei persoane de contact, în caz de urgență.

Ce să NU aduceți cu dumneavoastră la internare:

 • Obiecte de valoare.

Vă recomandăm să nu aduceți cu dumneavoastră sume mari de bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare, deoarece spitalul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau distrugerea acestora.

INTERNAREA ÎN SECȚIE

După finalizarea procedurilor de internare la Triajul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, vă rugăm să vă prezentați la secția unde ați fost internat.
Documentele primite la Triaj le veți înmâna Asistentei Șefe. Aceasta se va asigura că veți ajunge în salon, în condiții optime și de siguranță.

ECHIPA MEDICALĂ

Medicul Șef de Secție
Medicul curant
Medicul de gardă
Medici rezidenți
Asistente
Fizioterapeuţi, kinetoterapeuţi, psihologi
Infirmiere
Voluntari

TRATAMENT

Pe durata spitalizării, medicul curant vă va informa asupra planului de tratament (proceduri, intervenții, medicație etc.), etapă concretizată prin semnarea consimțământului informat.
De asemenea, medicul curant poate recomanda efectuarea unor investigații/consultații în alte secții ale spitalului.
PUNEȚI ÎNTREBĂRI, FIȚI DESCHIS ȘI ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI MEDICAL oricând simțiți o schimbare în starea dumneavoastră de sănătate (febră, dureri de orice tip etc.).
Vă asigurăm de confidențialitatea informațiilor atât pe durata spitalizării, cât și după externare.

PROGRAMUL DE MASĂ

Pe durata spitalizării, veți primi trei mese potrivit programului. Acestea se vor servi în sala de mese (cu excepția pacienților imobilizați la pat).
Meniul va fi adaptat pentru fiecare pacient și fiecare tip de afecțiune.
Spitalul nu își asumă răspunderea pentru reacțiile adverse provocate de alimentele care nu au fost pregătite sau furnizate de spital.

7:30 – 8:30 Micul dejun
10:00 Suplimente diabetici/speciali
12:30 – 13:30 Prânz
16:00 Suplimente diabetici
17:00 – 17:30 Masa de seară

Pentru mai multe detalii privind drepturile pacientului prevăzute de Legea nr. 46/2003, vă rugăm să consultați broșura „Drepturi și responsabilități”

 

SIGURANȚA PACIENTULUI. PREVENIREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

Cea mai eficientă metodă de a preveni infecțiile nosocomiale este de a respecta REGULAMENTUL DE SALON:

 1. Pacienții vor avea asupra lor şi vor folosi obiecte personale de igienă: prosop, săpun, piepten, pastă şi periuţă de dinţi, hârtie igienică etc.
 2. Pacienții vor efectua zilnic igiena generală sau parţială (cazuri speciale, pacienții imobilizați la pat).
 3. Pacienții vor respecta instrucţiunile indicate de persoanalul medical în legătură cu modul de administrare a medicamentelor.
 4. Uşa salonului va fi menţinută închisă; aerisirea se face numai pe geam, de mai multe ori pe zi.
 5. Fumatul este interzis.
 6. Pacienții imobilizați la pat vor servi masa respectând instrucțiunile personalului medical.
 7. Pacienții nu au voie să folosească ziare pentru a mânca pe ele sau să tapeteze noptierele; alimentele nu vor fi depozitate între geamuri sau în sertare lângă obiecte de igienă şi medicamente.
 8. Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi. Pacienții vor depune îmbrăcămintea de stradă la magazia de haine.
 9. Pacienții nu au voie să aducă în salon ghivece cu flori sau să pună flori tăiate în apă.
 10. Părăsirea secției se face numai cu permisiune medicală.
 11. Pacienții nu au voie să se deplaseze la consultaţiile interclinice în pijama. Pacienții trebuie să poarte halat de molton de protecţie (personal sau din dotarea salonului) şi trebuie să fie însoţiţi de personalul medical.
 12. Pacienții se vor informa de la personalul medical cum se colectează deşeurile menajere şi medicale.
 13. Familia și prietenii trebuie să respecte programul de vizite.
 14. Este interzis pentru vizitatori sau însoţitori să se aşeze pe paturile bolnavilor.
 15. Bolnavii sunt rugaţi să păstreze curăţenia, ordinea şi integritatea obiectelor sanitare, a mobilierului şi lenjeriei din dotarea salonului.

 

CE SUNT INFECȚIILE NOSOCOMIALE?

Compartimentul de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale supraveghează condițiile de igienă spitalicească, dezinfecția și sterilizarea în scopul prevenirii infecțiilor nosocomiale (intraspitalicești).
Infecțiile Nosocomiale (intraspitalicești) sunt acele boli care pot să apară pe parcursul spitalizării și se supraadaugă bolii pentru care pacientul s-a internat.
Cauze: deficiențe în igienă, sterilizare, manevre sau îngrijiri medicale; pacientul nu respectă Regulamentul de salon sau de ordine interioară.
Infecțiile nosocomiale sunt afecțiuni cel mai adesea virale, dar și bacteriene pentru care pacientul va necesita tratament suplimentar (de obicei, antibiotice) și prelungirea duratei de spitalizare.
Infecțiile nosocomiale se pot manifesta și după externarea din spital.

ALTE REGULI

 • SPĂLAȚI-VĂ PE MÂINI la intrarea și ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, după diverse activități etc.
  FOLOSIȚI BATISTA ori de câte ori este nevoie (tuse, strănut).
  RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PERSONALULUI MEDICAL privind protejarea perfuziilor, a pansamentelor și modul de purtare a sondelor, tuburilor de dren etc.
  IGIENA PERSONALĂ ESTE OBLIGATORIE zilnic și înainte de operație (în cazul pacienților imobilizați igiena este asigurată de personalul secției).

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicală pentru medicul de familie
 • Rețetă pentru tratament
 • Concediu medical, dacă este cazul
 • Decontul de cheltuieli

CINE STABILEȘTE EXTERNAREA?
Medicul curant. În funcție de evoluția stării dumneavoastră de sănătate, medicul curant va decide, de comun acord, momentul externării.

CÂND SE VA COMUNICA ZIUA EXTERNĂRII?
Cu o zi înainte de externare. Veți fi informat de către medicul curant asupra momentului externării. Vă recomandăm să vă anunțați familia sau prietenii,astfel încât plecarea din spital să fie cât mai ușoară pentru dumneavoastră.
Dacă nu dispuneți de un mijloc de comunicare cu familia sau prietenii, vă rugăm să solicitați sprijinul personalului medical.

AM POSIBILITATEA SĂ FIU EXTERNAT LA CERERE?
Da. Externarea la cerere. Puteți solicita externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicului curant.

TREBUIE SĂ PLĂTESC PENTRU SERVICIILE MEDICALE SPITALICEȘTI?
Da. Coplata. Pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, suma aferentă coplății este de 10 RON. Aceasta se va plăti la Triajul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, în momentul externării.

LISTĂ DE VERIFICARE înainte de plecare

Am următoarele:

 • Mijloc de transport pentru a ajunge în siguranță acasă;
 • Documentele primite la externare;
 • Obiectele personale;
 • Prosop;
 • Săpun;
 • Burete;
 • Periuță și pastă de dinți;
 • Ochelari;
 • Medicamente;
 • Pijama/cămașă de noapte;
 • Halat;
 • Papuci;
 • Pieptene;
 • Ceas/bijuterii/bani;
 • Telefon;
 • Cărți/reviste;
 • Altele;

Categoriile de asigurați scutite de coplată

„Categoriile de asigurați scutite de coplată, prevăzute la art. 213 1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, fac dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum și cu documente și/sau, după caz, cu declarație pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme”. art. 99, alin. (3), Anexa nr. 2, H.G. 400/2014 – Contract-cadru 2014-2015)
„Următoarele categorii de asigurați sunt scutite de la coplată, după cum urmează:

 • a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din muncă;
 • b) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
 • c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
 • d) toate femeile însărcinate si lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toate serviciile medicale.” (art. 213 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății)

Serviciile medicale exceptate de la coplată:

 • servicii medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative;
 • servicii medicale spitalicești pentru care criteriul de internare este urgența;
 • serviciile medicale spitalicești pentru internările bolnavilor aflați sub incidența art. 109, 110 , 124 si art. 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare și în cazurile dispuse prin ordonanță a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori  internare obligatorie. (art. 99, alin. (1), lit. b), Anexa nr. 2, H.G. 400/2014 – Contract-cadru 2014-2015)