Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Managementul calității

DECLARAȚIA MANAGERULUI

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

    Subsemnatul Dr. Mihai Glod, avănd funcția de manager al Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, cu sediul în localitatea Iași, str. Garabet Ibrăileanu, nr. 1, județul Iași, tel. 0232 216 422, fax 0232 2644013, e-mail spitalcfiasi@yahoo.com, prin prezenta declaratie ma angajez să:

 1. comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectarii cerințelor legale și de reglementare;
 2. să stabilesc politica și să asigur stabilirea și realizarea obiectivelor calității;
 3. să conduc analizele managementului;
 4. să asigur stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul în vededrea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditarea in vigoare.

Pentru realizarea misiunii și viziunii noastre și a satisface într-o măsură cât mai mare necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului, respectiv:

 • dezvoltarea activității spitalului conform nevoilor de sănătate a populației din Regiunea Nord-Est;
 • asigurării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 • asigurării nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului;
 • respectarii demnitații umane, a principiilor eticii și deontologiei medicale și a grijii față de sanatatea pacientului;
 • orientarii managementului organizațional, pe baze clinice, pentrui susținerea asistenței medicale centrate pe pacient;
 • abordări integrate, inter și multidisciplinare a pacientului în managementul de caz;
 • promovării eficacității și eficienței prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 • asigurarea continuității asistenței medicale in cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și dupa externarea prin colaborarea cu medicii de familie și medicii specialiști din ambulator;
 • promovării prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;
 • protejării mediului.

Obiectivele noastre, privind asigurarea si imbunatatirea calitatii serviciilor si sigurantei pacientului sunt:

 • plasarea in permaneta a pacientului in centrul atentiei;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baza baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • cresterea calitatii actului medical prin pregatirea profesionala continua si invatarea din erori a intregului personal;
 • organizarea si imbunatatirea comunicarii intre profesionisti si intre personalul medical si pacient si apartinatori;
 • colaborarea profesionala intre persoane si echipe medicale din spital si din alte unitati sanitare cu care vom incheia protocoale de colaborare pentru sigurarea unei asistente medicale integrate inter si multi disciplinara;
 • asigurarea eficacitatii si eficientei actului medical, prin autoevaluarea si umbunatatirea continua a protocoalelor de diagnostic si tratament si a procedurilor privind organizarea acordarii serviciilor de sanatate;
 • cresterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai buna planificare a activitatii;
 • instruirea permanenta a personalului pentru asigurarea flexibilitatii si mobilitatii acestuia;
 • obtinerea satisfactiei pacientilor m a angajatilor si a tuturor partilor interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cu cerintele legale in domeniul calitatii aplicabile activitatii desfasurare;
 • implicarea fiecarui angajat in scopul aplicarii politicii in domeniul calitatii prin initiative, performante, responsabiltate si colaborare permanenta.

Declarație SMC Manager