Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Rezultatele probei scrise a concursului – asistent medical debutant