Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Invitație – în atenția Asociațiilor de pacienți/Organizațiilor societății civile active în sectorul de sănătate județul Iași

Nr. 2932 / data:  16.03.2021

INVITAȚIE

În atenția:

                  Asociațiilor de pacienți/Organizațiilor societății civile active în sectorul de sănătate la nivelul județului Iași

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, având în vedere expirarea mandatului membrilor comisiei Consiliului etic al Spitalului Clinic CF Iași, conform Ordinului M.S. nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice, reluăm procedura de alegere și desemnarea membrilor Consiliului etic din cadrul spitalului.

Având în vedere prevederile art.3 alin.1 lit.c și art.4 alin.14 din Ordinul M.S. nr.1502/2016, vă invităm ca, până în data de 23 martie 2021, orele 12.00, să depuneți la secretariatul Spitalului Clinic CF Iași sau să transmiteți prin fax sau e-mail, nominalizarea reprezentantului Asociației de pacienți pentru funcția de membru al Consiliului etic al Spitalului Clinic CF Iași. (Fax unitate: 0232264013 și e-mail: spitalcfiasi@yahoo.com).

Vă solicităm să aveți în vedere următoarele prevederi ale Ordinului M.S. nr.1502/2016:

Art. 1 pct.j) Asociația de pacienți eligibilă pentru a fi implicată în cadrul consiliilor etice este asociație sau fundație legal constituită care are ca scop apărarea drepturilor pacienților sau care are activitate în domeniul asistenței oferite pacienților sau integrității în sistemul de sănătate și respectă criteriile prevăzute la art.4 alin. (12).

Art. 4 alin.1) Criteriile care stau la baza propunerilor și nominalizărilor membrilor Consiliului etic sunt reputația morală și lipsa cazierului judiciar.

Art. 4 alin.14) În cadrul organizării procedurii de alegere și desemnare a reprezentanților asociațiilor de pacienți în cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea asociațiilor de pacienți înscrise înb registru în județul respectiv, prin invitații transmise prin fax sau scrisoare cu confirmare de primire și prin publicare pe site-ul spitalului. În vederea prezentării candidaturilor acestora, asociațiile de pacienți pot nominaliza un singur reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil în județul din care face parte spitalul.

Art. 4 alin 18) Calitatea de reprezentant al asociațiilor de pacienți (membru permanent și supleant) în Consiliul etic este incompatibilă cu calitatea de profesionist în domeniul medical (medic, asistent medical).

Manager,

Dr. Mihai GLOD

                                                                                                            Întocmit,

Secretar Consiliul etic,

Ec. Nicoleta-Luminița COJOCARU

Related Posts