Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Anunț posturi vacante

Spitalul Clinic CF Isași demarează procedura de angajare fără concurs, pe perioadă determinată – în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul Romăniei, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data ăncetării stării de alertă, pentru 5 posturi vacante sau temporar vacante. Mai multe detalii în secțiunea Cariere https://www.spitaluniversitarcfiasi.ro/cariere/