Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, Iași

Programe și strategii

Plan de integritate

SISTEM INTEGRAT SUPORT PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Numele proiectului: Sistem Integrat Suport pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenta COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași; cod SMIS: 139995

Componentă 1 – Apel : POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Denumirea beneficiarului: Spitalul Clinic Căi Ferate Iași

Scopul și obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului este în directă corelare cu rezultatul urmărit prin intermediul apelului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, respectiv răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași la criza COVID – 19 ca urmare a dotării unității cu echipamentele medicale necesare în gestionarea cazurilor de infectie cu virusul SARS CoV2. De asemenea, obiectivul proiectului este în corelare cu acțiunea A din cadrul secțiunii 1.3 a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, proiectul fiind implementat de către o unitate sanitară de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020. În ceea ce privește contribuția la indicatorul de rezultatul al programului, de menționat este faptul că investiția vizează dotarea cu echipamente medicale destinate tratamentului pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, fapt ce va contribui la creșterea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Obiectivul specific: Dotarea Spitalului Clinic Căi Ferate Iași cu echipamentele medicale necesare în gestionarea crizei sanitare COVID-19.

Rezultatele preconizate:

  • Obţinerea finanţării nerambursabile pentru dotarea spitalului în lupta cu pandemia COVID;
  • Asigurarea monitorizării şi implementării întregii activităţi şi a progresului, conform planului de activităţi şi a etapelor propuse;
  • Realizarea informării şi publicităţii proiectului conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală;
  • Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi dotat cu echipamentele medicale necesare în gestionarea crizei sanitare COVID-19;
  • Verificarea tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar pentru implementarea proiectului, în conformitate cu condiţiile din contractul de finanţare.

Valoarea totală a proiectului: 17,877,586.75 RON din care 17,877,586.75 RON valoarea finanțării asigurate de Uniunea Europeană și 0 RON valoarea finanțării naționale.

Data începerii proiectului: 27 Iulie 2020

Data finalizării proiectului: 31 Decembrie 2021

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

REGIO

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași va fi reabilitat termic prin REGIO

SURSA: http://inforegionordest.ro/noutati.php?u=spitalul-clinic-cai-ferate-iasi-va-fi-reabilitat-termic-prin-regio

În data de 19 septembrie 2018, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din Piatra Neamț, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE LA SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAȘI, CORPURILE DE CLĂDIRE A ȘI D’’, de către Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est și Dr. Mihai Glod, Managerul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași.

Proiectul va avea o durată de implementare de 38 de luni și are ca obiectiv  creșterea eficienței energetice la nivelul corpurilor A și D ale Spitalului Clinic  Căi Ferate Iași, cu scopul principal de reducere a consumului de energie aferent încălzirii acestor spații. Ținta vizată prin aplicarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice este reducerea, până în ianuarie 2020, a consumului anual de energie primară al corpurilor A și D cu până la 86,60% pentru corpul A și cu 80,75% pentru corpul D (Balneologie-Dermatologie).

Valoarea finanțării nerambursabile este 1.644.008 Euro și reprezintă 85% din valoarea eligibilă a proiectului.

Spitalul Clinic Căi Ferate Iași este un spital generalist pentru bolnavi acuți și cronici, organizat într-o structură de 8 secții cu specialități de bază, din care 6 sunt secții clinice universitare: medicină internă, chirurgie, ORL, oftalmologie, dermatologie, balneologie și două neclinice: neurologie și ATI. Spitalul are în total 320 de paturi.

„Cu o tradiție de peste 60 de ani, Spitalul Clinic Căi Ferate Iași a reușit să-și câștige prestigiul prin calitatea echipei medicale, dar și prin atenția deosebită acordată pacienților. Anual, peste 9000 de pacienți veniți din toată regiunea Moldovei și nu numai, aleg serviciile medicale oferite de acest spital. Consider că semnarea acestui contract de finanțare completează în mod fericit preocuparea permanentă a managementului în asigurarea calității serviciilor medicale și de găzduire a pacienților, astfel încât acestea să răspundă nevoilor de sănătate actuale”, a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.